Ütemterv

Napirend

Szeptember 1. – Május 31.-ig

IDŐTARTAM TEVÉKENYSÉG
700 10.30 Párhuzamos tevékenységek: gyülekezés, szabad játék, szabadon választott tevékenység, tízórai, óvodapedagógus által szervezett tevékenységek

Kötelező testnevelés heti egy alkalommal, mindennapos mese,

mindennapos testnevelés

10.30 12.30 Udvari játék, levegőzés

Öltözködés, testápolás, ebéd

12.30 14.45 Előkészület a pihenéshez, pihenés
14.45 16.00 Párhuzamosan tevékenységek: Öltözés, testápolás, uzsonna, szabad játék, szabadon választott tevékenység, óvodapedagógus által szervezett tevékenységek, tehetséggondozás

Kiscsoport
2.5 – 4 évesek

A kiscsoportban a gyermekek ismerkednek a közösségi élettel és itt tapasztalják meg az óvoda meghitt légkörét. A csoportéletbe való bekapcsolódás menete, tempója családonként változhat.  A sok-sok játék, mozgás, éneklés, alkotás közben a kisgyermek barátkozik a környezettel, a szokásokkal, a kis társaival, a társas lét szabályaival. S ha éppen arra vágyik, akkor odabújik az óvó nénihez, dadushoz.

Középső csoport
4 – 5 évesek

A középső csoport tagjai egyre önállóbbak, nagyon érdekes és izgalmas feladatokkal tudjuk őket megbízni, figyelnek társaikra, erősödnek a baráti kötelékek, gazdagodik a szerepjátékok tárháza. A gyerekekkel sokat játszunk, énekelünk, verselünk, dramatizálunk, kézműveskedünk. A mozgásos játékokban is jobban figyelnek egymásra, így a testnevelés foglalkozáson is sokat játszunk, mókázunk, nevetünk! 

Nagycsoport
5 – 7 évesek

A nagyoknál komoly „munka” folyik, játékos tevékenységek által, kihasználva a spontán helyzeteket. Nagy hangsúlyt fektetünk a komplexitásra, a differenciálásra. Kirándulunk, alkotunk, kísérletezünk, s nagyon érdekes témákról beszélgetünk. A nagycsoportba járó gyermekek iskolába készülnek, s az iskolai előkészítésben nagyon nagy segítséget nyújt a logopédiai, zenei, mozgásfejlesztési és egyéb foglalkozások

Június 1. – Augusztus 31.-ig

IDŐTARTAM TEVÉKENYSÉG
630 11.30 Párhuzamos tevékenységek: gyülekezés, szabad játék, szabadon választott tevékenység, tízórai, óvodapedagógus által szervezett tevékenységek, mindennapos mese, mindennapos testnevelés, udvari játék, levegőzés, a test edzése (napfürdő, vízfürdő)
11.30 12.30 Öltözködés, testápolás, ebéd
12.30 14.45 Előkészület a pihenéshez, pihenés
14.45 16.00 Párhuzamosan tevékenységek: Öltözés, testápolás, uzsonna, szabad játék, szabadon választott tevékenység, óvodapedagógus által szervezett tevékenységek

Hetirend

 

KORCSOPORT

   

KÖTELEZŐ FOGLALKOZÁS

 

CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

3 – 4 éves     A külső világ tevékeny megismerése

Verselés, mesélés

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Testnevelés

Mindennapi testnevelés

4- 5 éves    Testnevelés

Mindennapi testnevelés

A külső világ tevékeny megismerése

Verselés, mesélés

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

5 – 7 éves   Testnevelés Mindennapi testnevelés Verselés, mesélés

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Külső világ tevékeny megismerése

Tehetség-gondozás Képesség-fejlesztés Logopédia „SNI” gyermekek fejlesztése Könyvtári foglalkozás Hittan foglalkozás Táncoktatás Művelődési Ház foglalkozásai Úszás
Minden-nap Heti rendszeresség gel Heti rendszerességgel Lehetőség szerint Heti rendszerességgel Heti rendszerességgel Lehetőség szerint Időszakos